Přihlásit

Volby do senátu

Volby do Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci 

Volby do Akademického senátu Technické univerzity v Liberci za okrsek Fakulty zdravotnických studií


Doplňkové volby do AS TUL, komora studentů - září 2022

Doplňkové voby do AS TUL, komora akademických pracovníků - listopad 2021

Doplňovací volby do AS TUL, komora studentů - září 2021

 

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now