Přihlásit

Složení a kontakty

Předseda: Mgr. Martin Krause, DiS.

 martin.krause@tul.cz 

tel: +420 485 353 659

1. místopředseda
ze Studentské komory:
Bc. Petr Záruba petr.zaruba@tul.cz
2. místopředseda z Komory akademických pracovníků: MUDr. Miroslav Ryba miroslav.ryba@tul.cz
Tajemník: Mgr. Magda Holá, DiS.

magda.hola@tul.cz 

tel: +420 485 353 762

Členové Komory akademických pracovníků: prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.  
MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.  
Mgr. Martin Krause, DiS.  
MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D.  
MUDr. Miroslav Ryba  
PhDr. Jana Woleská, Ph.D.  
Členové Studentské komory: Matěj Havránek  
Bc. Petr Záruba  
-
 
Adresa pro komunikaci
s AS FZS TUL
Materiály k projednání na zasedání AS FZS TUL zasílejte prosím nejpozději týden před zasedáním. senat.fzs@tul.cz

Zastoupení v Akademickém senátu TUL za Komoru akademických pracovníků:

Mgr. Martin Krause, DiS.

MUDr. Miroslav Ryba

Zastoupení v Akademickém senátu TUL za Studentskou komoru:

Bc. Petr Záruba

 
 
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now