Přihlásit

Složení a kontakty

Předseda: Mgr. Martin Krause, DiS.

martin.krause@tul.cz

+420 485 353 659

1. místopředseda
ze Studentské komory:
Václav Nocar  
2. místopředseda z Komory akademických pracovníků:    
Tajemník: Mgr. Magda Holá, DiS.

magda.hola@tul.cz

+420 485 353 762

Členové Komory akademických pracovníků: prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.  
Mgr. Martin Krause, DiS.  
Mgr. Michaela Přibíková  
MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D.  
MUDr. Miroslav Ryba  
   
Členové Studentské komory: Filip Causidis
 
Lucie Merhautová
 
Václav Nocar
 
Adresa pro komunikaci
s AS FZS TUL
Materiály k projednání na zasedání AS FZS TUL zasílejte prosím nejpozději týden před zasedáním. senat.fzs@tul.cz

Složení AS FZS TUL od 13. listopadu 2019.

 

Zastoupení v Akademickém senátu TUL za Komoru akademických pracovníků:

Mgr. Martin Krause, DiS.

MUDr. Miroslav Ryba

 

Zastoupení v Akademickém senátu TUL za Studentskou komoru:

Bc. Petr Záruba

 
 
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now