Přihlásit

Formuláře

Elektronické žádosti - Pozor nové!!!

Pro podání elektronické žádosti klikněte ZDE. (po přihlášení vyberte konkrétní druh žádosti)

U elektronické žádosti o uznání celých předmětu/ů, klz, zp a zk vyberte v nabídce absolvované předměty a přiřaďte k nim předměty, které chcete uznat.


K ostatním žádostem přikládejte vyplněnou univerzální žádost (viz níže).

 

Prospěchové stipenidum

Žádost o prospěchové stipendium podejte elektronicky, vyberte typ žádosti jiné. Do žádosti napište, že žádáte o prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky.


Uveďte číslo účtu na které bude stipendium vypláceno. Číslo účtu musí být zapsáno v IS/STAGu.


Do přílohy nahrajte Zápisový list A ze splněného akademického roku s již vypočítaným váženým průměrem.


Dle Stipendijního řádu a Příkazu děkana č.3/2022

 

Ukončení studia
  1. Výstupní list ˆ 2.6.2023
  2. Univerzalní žádost ˆ 10.7.2023

Na studijní oddělení donést nebo poslat vyplněné a podepsané formuláře:

Výstupní list - vyplněný z menzy, knihovny a kolejí (!student nevyplňuje sám!)
Univerzální žádost -
odůvodnění - Žádám o ukončení studia ke dni... datum...

 

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now