Přihlásit

Státní závěrečná zkouška

Informace pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia, kteří budou skládat státní závěrečnou zkoušku (SZZ)

Student se může přihlásit ke státní závěrečné zkoušce po splnění studijních povinností a odevzdání kvalifikační práce.

Odevzdání kvalifikační práce:

Před odevzdáním kvalifikační práce na fakultu je nutné do IS STAG zadat název práce česky a anglicky, anotaci česky a anglicky, klíčová slova česky a anglicky, počet stran práce a nahrát celou práci v pdf (stag/moje studium/kvalifikační práce/doplnit údaje o práci).
Bez zadání všech uvedených údajů a nahrání práce do IS STAG není možné kvalifikační práci na fakultě odevzdat a přihlásit se ke SZZ. 

Termíny státní závěrečné zkoušky

 Termíny státní závěrečné zkoušky Zimní semestr
Leden - Únor 2020
Letní semestr
Červen 2020
1. termín
Letní semestr
Srpen 2020
2. termín
Termín odevzdání kvalifikační práce 29. 11. 2019 04. 05. 2020 03. 07. 2020
Mezní termín přihlášení a splnění stud. povinností 10. 01. 2020 10. 06. 2020 21. 08. 2020
Termíny konání SZZ 20. 01. - 07. 02. 2020 22. 06. - 03. 07. 2020 31. 08. - 04. 09. 2020

 

Rozpis SZZ
Rozpis SZZ - srpen, září 2020

 

Formuláře - Posudky pro vedoucího BP a oponenta BP

Formuláře - Posudky pro vedoucího DP a oponenta DP

 

Okruhy ke SZZ
Okruhy - 2020

 

Šablona PowerPointové prezentace k obhajobě
 1. Šablona prezentace ˆ 24.7.2019

Prezentaci zašlete nejdéle jeden pracovní den před vlastní obhajobou na adresu tomas.soucek@tul.cz, název prezentace bude Vaše příjmení.jméno

 

Přihlášky ke SZZ pro všechny obory na FZS
 1. Přihláška SZZ VS ˆ 11.12.2018
 2. Přihláška SZZ BMT ˆ 11.12.2018
 3. Přihláška SZZ BMI ˆ 11.12.2018
 4. Přihláška SZZ ZZ ˆ 11.12.2018

Spolu s přihláškou je nutné odevzdat potvrzené prohlášení

Prohlášení - výstupní list

 

 • Rozpis SZZ× 25.7.2019
Hlavní partneři
 • AVVNZP
  AVVNZP
 • Nursing now
  Nursing now