Přihlásit

Laboratoře

1) Biotechnologická výzkumná laboratoř

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

 • Výzkum v oblasti biotechnologií
 • Zpracování, analýza a testování vzorků – zejména různých druhů nanovláken
 • V předchozích letech byla již tato laboratoř plně vybavena pro výzkum zabývající se regulačními pochody u receptorů spřažených s G proteiny

Odborné zaměření laboratoře

 • Vývoj a výzkum nanomateriálů pro bezbolestné odstranění popálenin
 • Vizualizace původců infekcí spojených se zdravotní péčí pomocí UV fluorescence

Specifická zařízení a výstupy

 • Spektrofotometry, vodní lázně, inkubátory, homogenizátor, pH metr, přístroj pro výrobu ultračisté vody
 • Fluorescenční mikroskop Leica, optické mikroskopy
 • Real-time PCR, multiimage systém TYPHOON FLA, image systémem LICOR ODYSSEY FC a další.

 

2) Mikrobiologická výzkumná laboratoř

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

 • Přímé metody pozorování buněk (včetně analýzy obrazu), kultivační metody a biochemické identifikační testy
 • Výzkumná činnost v oblasti tkáňového inženýrství

Odborné zaměření laboratoře

 • V rámci laboratoře probíhá neustálý vývoj dalších metodik hodnocení biologické aktivity buněk (tkání), jejich růstu či reprodukční schopnosti, jakož i stanovení toxicity, biocidity či biokompatibility prostředí (nebo jeho elementů, jako například vliv nanomateriálů) na tyto buňky

Specifická zařízení a výstupy

 • Biohazard box SafeFast, CO2 inkubátor, chlazená stolní centrifuga Z36HK, digitální počítadlo buněk Eve, stolní autokláv Tuttnauer a hlubokomrazící box

 

3) Laboratoř urgentní medicíny

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

 • Praktický nácvik odborných výkonů s využitím simulačních figurín a možností nahrávání jednotlivých postupů studentů a zpětným vyhodnocením.
 • Výzkum v oblasti zvyšování kvality nepřímé kardiopulmonální resuscitace prováděné studenty s použitím celotělových simulátorů SimMan

Odborné zaměření laboratoře

 • Zkvalitnění výuky studentů nelékařských oborů pomocí nácviku úkonů zachraňujících život s využitím celotělových simulátorů 
 • Laboratoř je také využívána k řešení kvalifikačních prací

Specifická zařízení a výstupy

 • Simulátory a pomůcky pro zajištění a monitoraci základních životních funkcí v přednemocniční a nemocniční péči (např. SimMan 3G adult, SimMan 3G Bleedings mods, SimJunior, SimBaby, resuscitační vozík, trenažérem pro nácvik technik k zajištění dýchacích cest, AMT).
 • Kamerový a ozvučovací systém pro simulační metody výuky.
 • Moderní audiovizuální technika požadované úrovně, tedy připojení počítačové techniky na internet, promítací plátno, dataprojektor

Hlavní partneři
 • AVVNZP
  AVVNZP
 • Nursing now
  Nursing now