Přihlásit

Děkanát

Děkanát fakulty se nachází v budově F3 - 2. podlaží.

Děkan:

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

karel.cvachovec@tul.cz

tel: +420 485 353 691

Sekretariát fakulty:

Mgr. Magda Holá, DiS.

magda.hola@tul.cz

tel: +420 485 353 762

Blanka Kučabová

blanka.kucabova@tul.cz

tel: +420 485 353 590

Proděkanka:

Mgr. Zuzana Paukertová

pro rozvoj, organizaci a legislativu

zuzana.paukertova@tul.cz

tel: +420 485 353 560

Proděkanka:

PhDr. Eva Procházková, PhD.

pro vzdělávací a pedagogickou činnost

eva.prochazkova@tul.cz

tel: +420 485 353 740

Proděkan:

prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.

pro vnější a zahraniční vztahy

petr.suchomel@tul.cz

 

Proděkan:

 prof. Ing. Daniel Jirák, Ph.D.

pro vědeckou a výzkumnou činnost

daniel.jirak@tul.cz

tel: +420 485 353 169

Tajemnice fakulty:

Ing. Lenka Kozáková

lenka.kozakova@tul.cz

tel: +420 485 353 774

Studijní oddělení: 

Ing. Renata Čermáková

Studijní referentka pro studijní programy:

- Ošetřovatelství (Všeobecné ošetřovatelství)

- Biomedicínská technika

- Biomedicínské inženýrství

renata.cermakova@tul.cz

tel: +420 485 353 194

mobil: 704 953 205

Marcela Málková

Studijní referentka pro studijní programy:

- Zdravotnické záchranářství

- Radiologická asistence

marcela.malkova@tul.cz

tel: +420 485 353 724

mobil: 704 953 209

 

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now