Přihlásit

Složení vědecké rady

Předseda:

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.

děkan FZS TUL

členové:doc. MUDr. Miroslav Bartoš, CSc.

docent FZS TUL, Klinika Dr. Pírka, Mladá Boleslav

prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Plzeň

doc. MUDr. František Duška, Ph.D.

proděkan pro podporu a evaluaci výzkumu 3. LF UK

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D.

ředitelka SZŠ, Ruská, Praha 10

prof. Ing. Jan Kremláček, CSc.

přednosta Ústavu lékařské biofyziky LF UK HK

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs 

profesor Fakulty textilní TUL

PhDr. Eva Nesládková, MBA, MPA

manažer kvality KNL, a.s.

doc. PhDr. Němcová Jitka, Ph.D. 

rektorka VŠZ, o.p.s. v Praze

prof. Ing. Aleš Richter, CSc.

proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost FZS TUL

prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.

proděkan pro vnější a zahraniční vztahy, přednosta Neurocentra KNL, a.s.

Mgr. Zuzana Paukertová

proděkanka pro vzdělávací a pedagogickou činnost FZS TUL

PhDr. Eva Procházková, PhD.

specialista pro péči o seniory s demencí

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

ředitel KHSLK se sídlem v Liberci

doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN MOTOL

 

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now