Přihlásit

Složení vědecké rady

Předseda:

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.

děkan Fakulty zdravotnických studií, garant studijního programu Specializace ve zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci

členové:doc. MUDr. Miroslav Bartoš, CSc.

docent

doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice v Plzni

Mgr. Marie Froňková

proděkanka pro vzdělávací a pedagogickou činnost a proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci

prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc.

profesorka

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D.

ředitelka Střední zdravotnické školy, Ruská, Praha 10

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

profesor Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D.

rektorka Vysoké školy zdravotnické, o.p.s. v Praze

prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.

Fyziologický ústav 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

prof. Ing. Aleš Richter, CSc.

proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci, garant studijního oboru Biomedicínská technika a Biomedicínské inženýrství Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci

prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.

garant studijního programu Ošetřovatelství Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci, přednosta Neurocentra, přednosta Komplexního cerebrovaskulárního centra a primář neurochirurgie Krajské nemocnice Liberec, a.s.

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

proděkanka pro vědu a výzkum Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

odborný asistent Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci, ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now