Přihlásit

Informace o programu - Biomedicínské inženýrství

Studijní program: Biomedicínské inženýrství (N0914P360003)

Forma studia: prezenční, 2 roky

Vymezení výstupních znalostí, dovedností, způsobilostí a kompetencí
Podmínky a popis přijetí ke studiu

 

Biomedicínské inženýrství je interdisciplinární obor, který využívá a spojuje inženýrské (elektrotechnické, elektronické a kybernetické) oblasti, fyzikální, matematické i biologické zkušenosti a dovednosti pro řešení praktických otázek medicíny a různých dalších odvětví biologie. Obor je zaměřen na přípravu inženýrů do klinické praxe v souladu s požadavky legislativy na zdravotnický obor Biomedicínský inženýr podle Zákona č. 96/2004 Sb. Jedná se tedy o profesní obor. 

Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání pro kvalifikaci biomedicínského inženýra v souladu s požadavky platné legislativy.

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now