Přihlásit
úřední deska

Příkazy děkana

4/2020 Zavedení nového režijního nákladového střediska

3/2020 Zadání kvalifikačních prací studentů

2/2020 Zápis studentů do akademického roku 2020/2021

1/2020 - Harmonogram akademického roku 2020/2021 FZS TUL

1/2019 - Harmonogram akademického roku 2019/2020 FZS TUL

4/2018 - Kontrola původnosti textu a harmonogram odevzdání kvalifikačních prací obhajovaných na FZS TUL

3/2018 - Vedení bakalářských a diplomových prací na FZS TUL
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now