Přihlásit
úřední deska

Příkazy děkana

1/2020 - Harmonogram akademického roku 2020/2021 FZS TUL


2/2019 - Zápis studentů do akademického roku 2019/2020

1/2019 - Harmonogram akademického roku 2019/2020 FZS TUL

4/2018 - Kontrola původnosti textu a harmonogram odevzdání kvalifikačních prací obhajovaných na FZS TUL

3/2018 - Vedení bakalářských a diplomových prací na FZS TUL

2/2018 - Zápis studentů do akademického roku 2018/2019

1/2018 - Harmonogram akademického roku 2018/2019 FZS TUL

2/2017 - Zavedení režijních nákladových středisek
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now