Přihlásit
úřední deska

Směrnice děkana

REVIZE 01 2/2017 - Stanovení kritérií pro udílení stipendia za vynikající studijní výsledky pro studenty FZS TUL

1/2020 - Podpora akademických pracovníků FZS TUL v oblasti publikační činnosti

REVIZE 01 1/2019 - K povinnému očkování proti virové hepatitidě A a B

2/2019 - Pracovní doba akademických pracovníků na FZS TUL

1/2018 - Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví studentů při výuce a odborné praxi ve smluvních zařízeních univerzity

2/2018 - Zakázané práce a pracoviště pro studentky vykonávající odbornou praxi, cvičení a stáže v nemocničních, klinických a výzkumných zařízeních v rámci výuky

3/2018 - Povinná mlčenlivost

1/2017 - K povinnému hlášení ztráty způsobilosti ke studiu

2/2017 - Stanovení kritérií pro udělení stipendia za vynikající studijní výsledky pro studenty Fakulty zdravotnických studií

3/2017 - Organizační řád fakultyArchiv souborů

4/2017 - K povinnému ukládání osobních věcí do uzamykatelných skříněk

5/2017 - Závazné postupy při nepřítomnosti na odborné praxi

2/2016 - K povinnému postupu při poranění osob neznámou nebo použitou injekční jehlou nebo při mimořádné expozici biologickému materiálu

4/2016 - Pro splnění podmínek prvního semestru v bakalářských studijních programech na Fakultě zdravotnických studií

6/2016 - Stanovení výše pracovního úvazku, přidělení fakultativních mzdových příplatků a vymezení pracovní náplně zaměstnancům

7/2016 - Poskytování a používání osobních ochranných prostředků
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now