Přihlásit
úřední deska

Opatření děkana

1/2016 - Rozsah činnosti, kompetence a odpovědnost tajemníka Fakulty zdravotnických studií v souladu s § 32 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now