Přihlásit

Jak proběhla konference na FZS TUL

Dne 24. 5. 2017 pořádala Fakulta zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci tradiční IX. Libereckou konferenci nelékařských oborů a X. Studentskou vědeckou konferenci letos na téma „Umění pomáhat – když se spojí ošetřovatelství s technikou“. Své příspěvky zde prezentovala celá řada odborníků z ošetřovatelství, radiologie a biomedicíny. V rámci X. Studentské vědecké konference vystoupilo s výsledky svých kvalifikačních prací pět studentů. Tři nejlepší z nich byli na konci oceněni.

Fotodokumentaci z konference naleznete na našem Facebooku.

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now