Přihlásit

XII. Liberecká konference nelékařských oborů a XIII. Studentská vědecká konference

Termín / date: 5.11.2020

Téma / theme: Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech

 

Tématické okruhy konference / Conference Sub-Themes:

Zdravotní péče a management ve zdravotnictví
Ošetřovatelství
Urgentní medicína a neodkladná péče
Vzdělání a edukace v nelékařských zdravotnických oborech
Etické aspekty poskytování zdravotních služeb
Kvalita a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb
E-Health a telemedicína
Virtuální zdravotnictví
Výzkum a praxe v nelékařských zdravotnických oborech
Biomedicína, radiologie, nové technologie a inovace
Integrovaný záchranný systém při epidemiích a pandemiích

 

Jednací jazyk / Conference languages: čeština, slovenština, angličtina

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now