Přihlásit

XII. Liberecká konference nelékařských oborů a XIII. Studentská vědecká konference

Nový termín / New Date: 9. prosince 2020, 8:45

Téma / Theme: Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech / Multidisciplinary cooperation in the non-physician healthcare professions

 Jednací jazyk / Conference Languages: čeština, slovenština, angličtina

 

  O konferenci / About the Conference:

Fakulta zdravotnických studií TUL si Vás dovoluje pozvat na konferenci určenou zejména pro nelékařské zdravotnické pracovníky a studenty. Tématem letošní konference je Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech.

 

Konferenci pořádá Fakulta zdravotnických studií TUL pod záštitou rektora TUL doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc., poslance Parlamentu České republiky Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, hlavní hygieničky ČR MUDr. Jarmily Rážové, Ph.D., hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA, prezidentky České asociace sester PhDr. Martiny Šochmanové, MBA, ředitele Krajské nemocnice Liberec MUDr. Richarda Lukáše, PhD., ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje MUDr. Luďka Kramáře, MBA, 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany a hejtmana Libereckého kraje Martina Půty.

 

Konference je registrována Českou asociací sester č. 295/2020.

 

Informace ke konferenci
  1. Pozvánka ˆ 27.11.2020
  2. Informační leták ˆ 27.11.2020
  3. Informace ke zpracování údajů ˆ 30.7.2020

 

Tématické okruhy konference / Conference Sub-Themes:
Zdravotní péče a management ve zdravotnictví
Ošetřovatelství
Urgentní medicína a neodkladná péče
Vzdělání a edukace v nelékařských zdravotnických oborech
Etické aspekty poskytování zdravotních služeb
Kvalita a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb
E-Health a telemedicína
Virtuální zdravotnictví
Výzkum a praxe v nelékařských zdravotnických oborech
Biomedicína, radiologie, nové technologie a inovace
Integrovaný záchranný systém při epidemiích a pandemiích

 

Program konference / Program of the Conference:

 

Místo konání / Location of the event:

Technická univerzita v Liberci

Fakulta zdravotnických studií

Studentská 2, 461 17 Liberec 1

Aula, budova G

 

Doprava:
Autobusové spojení (linky č. 29, 19, 15): Fügnerova – Technická univerzita
GPS: 50° 46' 24.396507" N, 15° 4' 25.294075" E

 

Kontakt / Contact:

Mgr. Martin Krause, DiS.

martin.krause@tul.cz

tel.: +420 734 518 426

 

Vědecký výbor / Scientific board:
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA prof. MUDr. Petr Suchomel Ph.D. Ing. Mgr. Imrich Andrási
prof. Ing. Aleš Richter, CSc. prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
Ing. Roman Tandlich, Ph.D. MUDr. Igor Richter, Ph.D. doc. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.  Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs  

 

Organizační výbor / Organization board:
Mgr. Marie Froňková Ing. Vojtěch Lindauer Mgr. Kateřina Prstková
Mgr. Magda Holá, DiS. Bc. Josef Erben Mgr. Michaela Přibíková
Ing. Simona Knoppová Mgr. Zuzana Paukertová Bc. Jakub Reček, DiS.
Ing. Lenka Kozáková Bc. Lenka Horáková a další členové FZS TUL
Mgr. Martin Krause, DiS. Iveta Suková  

 

Pasivní účast / Passive participation:

Registrace: do 30. 11. 2020, 12:00.

Přihlášení na konferenci: pouze elektronicky, viz https://shop.tul.cz/kategorie/konference/xi-liberecka-konference-nelekarskych-oboru-a-xii-studentska-vedecka-konference-pasivni-ucast

Poplatek: 400,- Kč pro pasivní účastníky.

Další pokyny získáte po přijetí Vaší přihlášky.

Zaměstnanci TUL poplatek nehradí.

Studenti FZS TUL se na konferenci nepřihlašují.

 

Aktivní účast / Active participation:

Registrace: do 18. 9. 2020 (včetně zaslání příspěvku).

Přihlášení na konferenci: pouze elektronicky, viz https://shop.tul.cz/form/40855c087accd491f4d7d472890969df

Poplatek: Aktivní účastníci poplatek nehradí.

 

Pokyny pro autory / Instruction for authors:

Bude vydán recenzovaný sborník aktivně prezentovaných příspěvků.

Zpracování příspěvku: příspěvky prosím vypracujte dle níže uvedených pokynů do šablon a následně je odesílejte při přihlášení na koferenci, viz https://shop.tul.cz/form/40855c087accd491f4d7d472890969df

Délka příspěvku: 10 minut a 5 minut diskuze

Formátování: písmo Times New Roman, 12 b., řádkování 1,5 b., formát přednastaven

Citace literatury: prosíme o zpracování dle Metodiky zpracování bibliografických citací, viz link

 

 
Šablony pro příspěvky / Templates for Conference Proceedings

 

Sponzoři / The sponsors:

SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.

HELAGO-CZ s.r.o

Olympus Czech Group, s.r.o.

 

Těšíme se na zajímavé příspěvky a setkání s Vámi.

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now