Přihlásit

Zahraniční mobility studentů

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA AR 2024/2025

Bylo otevřeno výběrové řízení na studijní a pracovní stáže v rámci Erasmus+ na AR 2024/25.
Příjem přihlášek od 27. 11. 2023 do 10. 1. 2024.
Více informací najdete v Aktualitách.

 

Potřebujete poradit? Mgr. Renata Šimůnková, Ph.D., renata.simunkova@tul.cz

 

Hlavními oblastmi podpory studentských mezinárodní mobility jsou:

 

Kdo může vyjet?
 • Každý student, který je zapsán do akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu v prezenční nebo kombinované formě studia na FTS TUL.
 • Student bakalářského studia musí mít před výjezdem ukončené nejměně 2 semestry studia.
 • Student musí mít statut studenta po celou dobu výjezdu (neplatí pro absolventské stáže).
 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v ČR v akreditovaném studijním programu.
 • Student musí být vybrán ve výběrovém řízení (kromě absolventských stáží).

 

Kam lze vyjet?
 • Členské státy EU + země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 • Pro studijní stáže musí mít přijímající instituce podepsanou s FZS TUL meziinstitucionální dohodu.
 • Pro praktické stáže nemusí mít přijímající instituce podepsanou smlouvu s FZS TUL.
 • Seznam partnerských univerzit najdete zde.

 

Na jak dlouho lze vyjet?
 •  U dlouhodobé mobility je délka stáže 2-12 měsíců za každý studijní cyklus (bakalářský, magisterský).
 • Mobilitu lze opakovat, případně absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže.
 • U krátkodobé mobility je možná délka 5-30 dní. Tento druh mobility je určen studentům spadajícím do kategorie inkluze, tj. s omezenými příležitostmi (zdravotní, ekonomická nebo jiná překážka, např. náročný studijní program, práce na vysoký úvazek, profesionální sportovci atd.).

 

Jaká jsou kritéria výběru?
 • Splnění kvalifikačních podmínek programu Erasmus+ - k dispozici na webu TUL
 • Potřebné jazykové znalosti (úroveň angličtiny jako oficiálního jazyka Erasmu bude ověřována testem a krátkým ústním pohovorem)
 • Sepsání CV a motivačního dopisu v angličtině - bude hodnocen obsah: proč chcete vyjet do zahraničí na pracovní či studijní pobyt? Proč na vybranou univerzitu? V případě podání více přihlášek stačí v motivačním dopise zmínit univerzitu s nejvyšší prioritou.  
 • V případě více zájemců se zohledňuje prospěch a ročník studia
 • Prioritu mají studenti, kteří vyjíždí poprvé

 

Jaká je finanční podpora?
Tabulku stipendií přidělovaných na studijní a praktické stáže najdete zde.

 

Kde najít další informace?

 

Zajímavé odkazy:
 • ESN Liberec - připojte se k Mezinárodnímu klubu studentů TUL – ESN Liberec.
  "Students Helping Students". Pomozte zahraničním studentům na TUL začlenit se do společnosti a ukažte jim, jak to na TUL chodí.

 
 

Důležité kontakty:

 

 

Hlavní partneři
 • AVVNZP
  AVVNZP
 • Nursing now
  Nursing now