Přihlásit

Zahraniční mobility studentů

Jednou z priorit TUL v oblasti vzdělávání zaměstnanců a odborné přípravy studentů je spolupráce s  vysokoškolskými institucemi a podniky v zahraničí, a to formou intenzivních programů, multilaterálních sítí a projektů. Hlavním cílem podpory mezinárodních mobilit je zlepšení kvality vzdělávání studentů i zaměstnanců.

Mezinárodní spolupráce TUL v součinnosti s FZS TUL je realizována v několika oblastech.
Hlavními oblastmi podpory studentských mezinárodní mobility jsou:

  • Program ERASMUS+ 
  • Podpora zahraniční stáže formou letní školy 
  • Fond mobilit TUL

Fakulta každoročně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení studentských (studijních, pracovních) a zaměstnaneckých zahraničních mobilit (výukové pobyty, školení).

Proč vyjet?

Důvodů, proč vyjet do zahraničí je mnoho, například zlepšení jazykových dovedností, osobní rozvoj, větší motivace ke studiu a práci. Studenti se zkušenostmi ze zahraničního studia či stáže nabývají pracovní, studijní a jazykové dovednosti mezinárodního charakteru, a mají tak potenciálně vyšší šanci uplatnění na pracovním trhu.

Aktuality týkající se studentských mobilit sledujte zde.

Kontaktní osoby:

FZS: Mgr. Kateřina Prstková, tel.: 485 353 775, katerina.prstkova@tul.cz
TUL: Ing. Radka Přeučilová, tel.: 485 353 907, erasmus@tul.cz

Možnosti mobilit FZS TUL 2020-2021

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now