Přihlásit

Zahraniční mobility studentů

Mezinárodní spolupráce TUL v součinnosti s FZS TUL je realizována v několika oblastech.
Hlavními oblastmi podpory studentských mezinárodní mobility jsou:

Seznam partnerských univerzit najdete zde.

Fakulta každoročně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení studentských (studijních, pracovních) a zaměstnaneckých zahraničních mobilit (výukové pobyty, školení).

Proč vyjet?

Důvodů, proč vyjet do zahraničí je mnoho, například zlepšení jazykových dovedností, osobní rozvoj, větší motivace ke studiu a práci. Studenti se zkušenostmi ze zahraničního studia či stáže nabývají pracovní, studijní a jazykové dovednosti mezinárodního charakteru, a mají tak potenciálně vyšší šanci uplatnění na pracovním trhu.

Aktuality týkající se studentských mobilit sledujte zde.

Podrobné informace naleznete na stránkách Zahraničního oddělení TUL, a to včetně důležitých dokumentů a výše finanční podpory pro vyjíždějící studenty. Informace o programu Erasmus+ najdete na webu Domu zahraniční spolupráce.

Potřebujete vylepšit jazykové schopnosti?

Vnitřní jazyková škola TUL nabízí kurzy cizích jazyků pro zaměstnance a studenty TUL.
Cena je 2000 Kč za kurz 12 x 90 minut.

ESN Liberec

Připojte se k Mezinárodnímu klubu studentů TUL – ESN Liberec.
"Students Helping Students". Pomozte zahraničním studentům na TUL začlenit se do společnosti a ukažte jim, jak to na TUL chodí.

Kontaktní osoby:

FZS: Mgr. Kateřina Prstková, tel.: 485 353 775, katerina.prstkova@tul.cz
TUL: Ing. Radka Přeučilová, tel.: 485 353 907, erasmus@tul.cz

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now