Přihlásit

Zahraniční mobility studentů

Jednou z priorit TUL v oblasti vzdělávání zaměstnanců a odborné přípravy studentů je spolupráce v rámci vysokoškolských institucí a podniků v Evropě i mimo Evropu, a to formou intenzivních programů, multilaterálních sítí a projektů.

Hlavním cílem podpory mezinárodních mobilit je zlepšení kvality vzdělávání studentů i zaměstnanců, a tím také zvýšení úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v mezinárodním konceptu.

Mezinárodní spolupráce TUL v součinnosti s Fakultou zdravotnických studií je realizována v několika oblastech. Hlavními oblastmi podpory studentských mezinárodní mobility jsou:

  • Program ERASMUS+ 
  • Podpora zahraniční stáže formou letní školy 
  • Fond mobilit TUL

Fakulta každoročně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení studentských (studijní, pracovní a absolventské stáže) a učitelských zahraničních mobilit (výukové pobyty, školení).

Proč vyjet?

Důvodů, proč vyjet do zahraničí je mnoho, například: zlepšení jazykových dovedností, osobní rozvoj, větší motivace ke studiu a práci. Studenti se zkušenostmi ze zahraničního studia či stáže nabývají pracovní, studijní a jazykové dovednosti mezinárodního charakteru, a mají tak potenciálně vyšší šanci uplatnění na pracovním trhu.

Aktuality týkající se mobilit studentů sledujte zde.

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now