Přihlásit

Erasmus+

Erasmus+ je výměnný program Evropské unie, díky němuž mohou studenti Fakulty zdravotnických studií TUL studovat na evropských partnerských univerzitách.

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský nebo magisterský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu.

 Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci v programové nebo partnerské zemi:

 • V délce 3-12 měsíců.
 • Realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí.

Praktická stáž v zahraničním podniku či organizaci v programové zemi:

 • V délce 2-12 měsíců.
 • Realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a  přijímající organizací, institucí, podnikem.
 • Studenty na stáž může přijímat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakýkoliv subjekt, firma, vyjma institucí spravujících EU programy.

Absolventská stáž v zahraničním podniku či organizaci v programové zemi:

 • V délce 2-12 měsíců.
 • Při přihlášení na stáž musí být budoucí stážista zapsán do akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu. Stáž musí souviset se studovaným oborem. Doba výjezdu na praktickou stáž je po absolvování studia (tzn. stážista nemá v době výjezdu statut studenta, ale vyjíždí již jako absolvent).
 • Na stáž můžete jet do zemí Evropské unie, případně na Island, do Lichtenštejnska či Norska. Stáž se musí uskutečnit buď v podniku, školícím či výzkumném středisku, popřípadě i v jiné organizaci.
 • Jedná se o práci na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu.

Absolventské stáže – informace a formuláře viz web ERA TUL

Kdo se může zapojit – podmínky:

 • Student, který vyjíždí na studijní pobyt/praktickou stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu na vysoké škole.
 • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. Musí být ke studiu zapsán během celého studijního pobytu či praktické stáže (neplatí pro absolventské stáže).
 • Student vyjíždějící na studijní pobyt musí být zapsán minimálně ve druhém ročníku bakalářského  studia. Student vyjíždějící na praktickou stáž může studovat jakýkoliv ročník studia.
 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.
 • Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení (neplatí pro absolventské stáže).
 • Výběrové řízení pro následující akademický rok probíhá vždy v období listopad-leden předchozího akademického roku. Náhradníci se mohou průběžně hlásit v průběhu zbývajícího akademického roku a kontaktují fakultního koordinátora.

Podrobné informace o programu naleznete na webu http://www.naerasmusplus.cz/ a na stránkách Zahraničního oddělení TUL. Zde také najdete odkazy na důležité dokumenty.

Kontaktní osoby:

FZS: Mgr. Kateřina Prstková, tel.: 485 353 775, katerina.prstkova@tul.cz
TUL: Ing. Radka Přeučilová, tel.: 485 353 907, erasmus@tul.cz

Hlavní partneři
 • AVVNZP
  AVVNZP
 • Nursing now
  Nursing now