Přihlásit

Letní školy

Co je to letní škola (Summer Schools)?

Letní školy (Summer Schools) jsou krátkodobé mezinárodní vzdělávací akce pro studenty VŠ specificky zaměřené na určitý studijní či vědecký obor. Letní školy probíhají obvykle v období červen až září v různých délkách, většinou 2 – 5 týdnů. Letní škola je vždy zaměřená na aktuální problematiku daného oboru a program se obvykle skládá z přednášek, diskuzí, workshopů a praxí.

Zahraniční oddělení TUL finančně podporuje výjezdy českých studentů bakalářských a magisterských programů TUL na letní školy (dále jen LŠ) v evropských zemích.

 • Zahraniční oddělení TUL hradí skutečné náklady, které odpovídají poplatkům stanoveným pořádající organizací za účast do maximální výše 350 EUR.
 • Finanční podpora je poskytována pouze na LŠ pořádané v evropských zemích.
 • Další náklady uchazeč hradí z jiných - i vlastních - zdrojů.
 • Na jednu LŠ ve stejném termínu poskytujeme finanční příspěvek maximálně dvěma uchazečům.
 • Student může využít podporu pro absolvování LŠ 1x za akademický rok.
 • Organizačně zajišťuje tyto mobility Zahraniční oddělení TUL, konkrétně kancelář Erasmus+.

 Kontaktní osoby:

FZS: Mgr. Kateřina Prstková, tel.: 485 353 775, katerina.prstkova@tul.cz
TUL: Hana Primas, tel.: 485 353 907, hana.primas@tul.cz

 Více informací naleznete zde

Pro výběr letní školy můžete použít různé databáze, např.:
http://www.summerschoolsineurope.eu/
https://www.academiccourses.com/Summer-courses/Europe/
http://www.shortcoursesportal.com/articles/396/summer-schools-worldwide-in-2017-summer-sun-and-studying.html

Hlavní partneři
 • AVVNZP
  AVVNZP
 • Nursing now
  Nursing now