Přihlásit

Zahraniční stáže formou letní školy

Co je to letní škola - Summer School?

Letní školy – Summer School jsou krátkodobé mezinárodní vzdělávací akce pro studenty SŠ či VŠ specificky zaměřené na určitý studijní či vědecký obor. Letní školy probíhají obvykle v období červen až září v různých délkách, většinou 2 – 5 týdnů.

Letní škola je vždy zaměřená na aktuální problematiku daného oboru a program se obvykle skládá z přednášek, diskuzí, workshopů a praxí. Akce je mezinárodního charakteru, tudíž v rámci letní školy máte možnost potkat studenty a lektory z různých zemí, máte možnost diskutovat a sdílet zkušenosti, získávat nové poznatky.

 

Mobilitní program rektora TUL na výjezdy na letní školy v zahraničí:

  • Zahraniční oddělení TUL hradí skutečné náklady, které odpovídají poplatkům stanoveným pořádající organizací za účast do maximální výše 1.200 EUR.
  • Finanční podpora je poskytována pouze na LŠ pořádané v evropských zemích.
  • Dále zahraniční oddělení hradí náklady na dopravu do místa konání LŠ a zpět. Další náklady uchazeč hradí z jiných - i vlastních - zdrojů.

Na jednu LŠ ve stejném termínu poskytujeme finanční příspěvek maximálně dvěma uchazečům.

Student může využít podporu pro absolvování LŠ 1x / akademický rok.

Organizačně Mobilitní program TUL zajišťuje Zahraniční oddělení, konkrétně kancelář Erasmus+.

 

Kontaktní osoby:

FZS: Mgr. Kateřina Prstková, tel.: 485 353 775, katerina.prstkova@tul.cz
TUL: Ing. Radka Přeučilová, tel.: 485 353 907, erasmus@tul.cz

 

Více informací naleznete zde

Pro výběr letní školy můžete použít různé databáze, např.:
http://www.summerschoolsineurope.eu/
http://www.shortcoursesportal.com/articles/396/summer-schools-worldwide-in-2017-summer-sun-and-studying.html
https://www.academiccourses.com/Summer-courses/Europe/

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now