Přihlásit

Informace o programu - Radiologická asistence

Studijní program: Radiologická asistence (B0914P360009)

Forma studia: prezenční, 3 roky

Podmínky a popis přijetí ke studiu - ZDE

 

Cílem studijního programu Radiologická asistence je získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání Radiologický asistent. Radiologický asistent je odborník specializovaný na spektrum činností související s využitím ionizujícího záření a jiných metod pro diagnostické i léčebné účely. Uplatnění nachází především na specializovaných pracovištích Radiodiagnostiky, Radioterapie a Nukleární medicíny. Je specialistou v oblasti  zdrojů záření a umí jejich využívání přizpůsobit požadavkům klinické praxe při zajištění bezpečnosti. Pracuje s přístroji, zdroji záření, a zároveň má kompetence pro specifické ošetřovatelské výkony a nakládání s některými léčivými přípravky.

Bakalářský studijní program je tříletý, ukončený státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je ústní zkouška z vybraných témat a obhajoba bakalářské práce. Po jejím složení získává absolvent titul bakalář, ve zkratce Bc., uváděný před jménem.

Studium

Během studia získává radiologický asistent obecně medicínské znalosti z oblasti anatomie, fyziologie a patologie stejně jako ze specifických disciplín, které využívají metod radiologie. Vzhledem ke komplexnosti softwarového vybavení, které je nedílnou součástí radiologie, je výuka zaměřena také na informatiku, zpracování obrazu nebo práci s databázemi. Studenti jsou seznámeni a detailně probírají jednotlivé zobrazovací a léčebné metody (např. počítačová tomografie, nukleární magnetická rezonance, radioterapie). V neposlední řadě studenti získávají znalosti z oblasti farmakologie a ošetřovatelství, aby mohli poskytovat specifickou ošetřovatelskou péči (např. podávání kontrastní látky pacientům).

Jelikož se jedná o profesní vzdělávání, součástí studia je semestrální i individuální odborná praxe. K tomuto účelu slouží dlouhodobá spolupráce s poskytovateli zdravotních služeb v rámci celé České republiky. Samozřejmostí je možnost studia v zahraničí v rámci programu Erasmus+, výjezdů v rámci mobilit a v případě zájmu i letních škol v zahraničí.

Kompetence

Rozsah povinností a kompetencí radiologického asistenta je daný zákonem, díky tomu je uznáván jako zdravotnická profese kvalifikovaná pro práci v nemocnici.

 

 

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now