Přihlásit

TAČR

Osobní vzdělávací prostředí vysokoškolských studentů zdravotnických oborů
Kód projektu: TL03000205
Období: 08/2020–04/2023 
Řešitel za FZS TUL: Mgr. Marie Froňková

Účastníci (řešitelé) projektu:

  • Vysoká škola zdravotnická Praha
  • Technická univerzita v Liberci
  • Centrum pro studium vysokého školství
  • Sdružení profesního terciárního vzdělávání

Cílem projektu je vytvořit osobní vzdělávací prostředí (Personal Learning Environment – PLE) pro studenty zdravotnických oborů všeobecná sestra a zdravotnický záchranář, které jsou na VŠ velmi regulované. Problémem je např. nízká míra soustředěnosti a motivace studentů, jejíž zvýšení projekt zkoumá a navrhuje zlepšení. Projekt je zaměřen na učitele i studenty těchto oborů, kterým nabídne osobní flexibilní vzdělávací cesty za pomoci moderních výukových metod a technologií 21.století, v silně regulovaném rámci zdravotnických oborů. Výstupem projektu bude souhrnná výzkumná zpráva zahrnující metodologii zavádění PLE do zdravotnických oborů, didaktická metoda a učebnice pro školy ukazující i konkrétní příklady dobré praxe, 2 výzkumné články, 4 workshopy a závěrečná konference.

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now