Přihlásit

Informace pro prváky

Základní informace (nejen) pro studenty 1. ročníku

Být studentem vysoké školy znamená spoustu příležitostí, ale i řadu nových povinností a starostí. Jelikož víme, že ne všechny informace jsou snadno k dispozici, nabízíme tento základní souhrn.

Rychlé odkazy

https://stag.tul.cz/portal/ (informační systém studijní agendy IS/STAG)
https://www.facebook.com/FZSTUL/ (fakultní FB - novinky z fakulty, informace o akcích, apod.)
https://webmail.tul.cz/ (webový portál elektronické pošty a kalendáře)
https://menza.tul.cz/ (objednávkový systém jídel v menzách TUL)
http://liane.tul.cz/ (správa univerzitního účtu, změna centrálního hesla, atp.)
https://kontakt.tul.cz (telefonní seznam TUL)
https://elearning.tul.cz/ (elektronická studijní podpora jednotlivých předmětů)
https://knihovna.tul.cz/ (knihovna TUL)
http://etul.publi.cz/ (eTUL webová knihovna)
http://shop.tul.cz (e-shop TUL)
https://www.kvkli.cz/ (Krajská vědecká knihovna v Liberci)
http://www.dpmlj.cz/ (dopravní podnik Liberce a Jablonce n. N.)
Mapa Liberce ke stažení (pdf)

Studium

 1. Jakousi formou zákona (jehož neznalost neomlouvá) je pro studenty Studijní a zkušební řád Technické univerzity v Liberci. Každý by se proto měl včas seznámit alespoň s těmi částmi, které se bezprostředně týkají jeho studia, případně jej mít po ruce v případě potřeby.
 2. Stejně důležité jsou i vnitřní opatření, příkazy a směrnice děkana
  • viz http://www.fzs.tul.cz/cs/uredni-deska/opatreni-prikazy-a-smernice-dekana.
 3. Většina důležitých informací je uvedena na webových stránkách fakulty
  (viz https://www.fzs.tul.cz/pro-studenty) nicméně k dispozici vám jsou také:
  • studijní oddělení  (http://www.fzs.tul.cz/cs/pro-studenty/studijni-oddeleni),
  • proděkanka pro vzdělávací a pedagogickou činnost PhDr. Eva Procházková, PhD. eva.prochazkova@tul.cz, tel: +420 485 353 740

 4. Pro úspěšný průběh studia je potřeba „získávat“ tzv. KREDITY, které jsou přiřazeny každému studijnímu předmětu (měly by vyjadřovat jeho časovou náročnost) a které získáte po úspěšném absolvování předmětu. Podle SZŘ pro pokračování ve studiu potřebujete průběžně získat minimálně
  • 15 kreditů do konce zkouškového období za 1. semestr,
  • 35 kreditů za první rok studia (datum kontroly je stanoveno pro každý rok směrnicí prorektora),
  • 35 kreditů za každý další rok studia (podrobnosti viz SZŘ).
  • Důležité: Pokud si necháte uznat kredity z předchozího studia, tak ty se do výše uvedených počtů kreditů nezapočítávají!
 5. Minimální počet kreditů je také předepsaný pro úspěšné uzavření studia – pro bakalářské studium je to 180 kreditů (zde se započítávají i uznané kredity za předchozí studium)! Teprve potom následuje Státní závěrečná zkouška (SZZ) a ukončení studia. Rozhodně však není doporučeno odkládat získání kreditů na pozdější dobu, málokdy to dopadne dobře a navíc podle SZŘ je stanovena maximální doba studia – pro tříleté bakalářské studium je to 6 let! 
  • Důležité: Pokud studujete déle než 4 roky u bakalářského studia, nebo 3 roky u magisterského, bude Vám vyměřen poplatek za studium (viz https://www.tul.cz/studenti/poplatky-spojene-se-studiem/)
 6. Studijní plány každého studijního programu v platném znění jsou ve školním informačním systému IS/STAG (již znáte z přijímacího řízení), případně je najdete i na stránce https://www.fzs.tul.cz/cs/pro-studenty/studijni-plany; důležitý je pro vás rok zahájení studia, protože studijní plány se v čase mění a vaše studium se řídí podle vašeho zahájení studia.
 7. Univerzitní informační systém IS/STAG slouží studentovi k přihlašování na zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky, sledování výsledků studia a počtu získaných kreditů. Pomocí IS/STAG se také student hlásí k závěrečným zkouškám a odevzdává závěrečnou práci.
 8. Zápis ke studiu slouží jako můstek, který z uchazeče o studium udělá studenta fakulty. Každý student má své osobní číslo (ve tvaru Dxxxxxxxx). Toto číslo je přiděleno po provedení zápisu ke studiu začátkem září a zjistíte jej, když vyplníte v IS/STAG v záložce UCHAZEČ – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ univerzitní číslo, pod kterým jste podali přihlášku ke studiu, zobrazí se osobní číslo, které Vám bylo přiděleno na celou dobu studia.
 9. Přihlašovací údaje do IS/STAG jsou stejné jako do sítě LIANE (přihlašovací jméno: jmeno.prijmeni).
 10. Rozvrh je studentům přiřazen fakultou, aby byla zajištěna plynulá návaznost teoretické výuky na praktickou. Pro rozložení semestru je dobré znát harmonogram roku; ten naleznete mezi příkazy děkana na úřední desce https://www.fzs.tul.cz/cs/uredni-deska/vnitrni-predpisy-fzs/prikazy-dekana.
 11. Praxe je velice důležitou součástí života našich studentů. V rámci studia absolvujete odbornou praxi během semestru a také individuální praxi o letních prázdninách. Všechny náležitosti k praxi se dozvíte na úvodní schůzce k předmětu, která je povinná a Vaše účast na ní je stěžejní pro úspěšné absolvování předmětu. Dokumenty a další informace k praxi naleznete na https://www.fzs.tul.cz/pro-studenty/odborne-praxe/informace-o-odbornych-praxich.
 12. Veškeré platby mezi studentem a TUL probíhají pouze bezhotovostním převodem na osobní účty, je tedy nutné v IS/STAG udržovat aktuální osobní a kontaktní údaje.
 13. Pokud v rámci studia chcete vycestovat do zahraničí, hledejte základní informace na https://www.fzs.tul.cz/pro-studenty/zahranicni-mobility-studentu/zahranicni-mobility-studentu, kontaktní osobou je Mgr. Kateřina Prstková (budova F03, kancelář F 03062, tel: +420 485 353 775, e-mail: katerina.prstkova@tul.cz). Další informace jsou uvedeny na https://www.tul.cz/studenti/erasmus-a-mezinarodni-mobility/erasmus.
 14. Během studia lze podávat různé žádost i na studijní oddělení. K tomu slouží formuláře, které naleznete na stránkách fakulty https://www.fzs.tul.cz/pro-studenty/formulare.

 Komunikace nejen se světem

 • LIANE (Liberec Academic Network) je vysokorychlostní počítačová síť TUL, která pokrývá prakticky všechny prostory univerzity. Její součástí je i bezdrátové připojení EDUROAM, které je studentovi ZDARMA k dispozici nejen v prostorách školy, ale i na mnoha dalších místech v České republice, v Evropě, ale také prakticky na celém světě! Kód pro první přihlášení do sítě LIANE je součástí Rozhodnutí o přijetí. Přístup k síti je možný po provedení zápisu, případné problémy řeší studijní oddělení nebo správa sítě LIANE. Správa sítě LIANE sídlí v budově A, 3. patro, místnost 04023. Zde řeší problémy se zapomenutými hesly a další obtíže, které mohou uživatele potkat (viz https://liane.tul.cz/uzivatel ).
 • K oficiální komunikaci s univerzitou/fakultou je nezbytné používat pouze univerzitní e‑mail, který vás jednoznačně identifikuje jako studenta univerzity. Přístup k univerzitní e‑mailové schránce je možný z adresy https://webmail.tul.cz. Je samozřejmě možné využívat i vlastního e-mailového klienta nebo přesměrování pošty (nastavení na http://liane.tul.cz). Uživatelské jméno a heslo jsou totožné s přístupem do sítě LIANE, nikoliv však s přístupem do sítě EDUROAM! Informace o e-mailu a konfiguraci nejběžnějších e-mailových klientů jsou na webu http://liane.tul.cz/cz/Elektronická_pošta. Způsob obnovení zapomenutého hesla je popsán zde: http://liane.tul.cz/heslo. Přesměrování pošty lze nastavit na (https://liane.tul.cz/liane_new/index.php). (Poznámka: Jako studenta 1. ročníku vás to asi netrápí, ale emailový účet a tedy i všechny služby na něj navázané se ruší, když skončíte svá studia na TUL, se zpožděním několika měsíců).
 • K prokázání statutu studenta a čerpání některých služeb (jídlo v menze, přístup do některých učeben či do knihovny, MHD atd.) je nutné mít čipovou kartu - buď kartu ISIC (International Student Identity Card), nebo levnější univerzitní kartu. Karta ISIC (www.isic.cz) umožňuje čerpat studentské slevy na řadě míst po celém světě, ovšem kartu je nutné každoročně obnovovat pomocí přelepek, které je nutné si předem objednat každý rok do konce května. Info o kartě ISIC na adrese:  https://www.tul.cz/intranet-studenti/identifikacni-prukazy/identifikacni-prukazy.
 • Uchazeči s rozhodnutím o přijetí dostávají již formulář s informací o ISIC kartě, který odevzdávají při zápisu, hned po zápisu se jdou na kartové středisko vyfotit a za 2–3 dny si mohou ISIC vyzvednout. Další podrobnosti jsou také na intranetu (https://www.tul.cz/intranet-studenti/identifikacni-prukazy/identifikacni-prukazy).
 • Nezbytnou součástí života na univerzitě je i samostudium; spousta informací se dá dohledat na internetu (ale pozor, ne všechny nabízené informace jsou pravdivé). Podstatným zdrojem informací jsou: 
  • vyučující a jeho doporučení,
  • stránky E-learningové podpory výuky (https://elearning.tul.cz/); jedná se o portál, který se propojí s Vaším účtem na IS/STAG (neplést s účtem Liane) a primárně nabízí jen ty předměty, které jste si zapsali. Někteří vyučující poskytují na této platformě veškeré dokumenty potřebné ke studiu. Popis přihlášení naleznete zde (https://elearning.tul.cz/login/index.php). Při prvním přihlášení je nutno spárovat váš Liane účet s účtem IS/STAG stejnými přihlašovacími údaji. Po tomto prvotním spárování se již nadále použije pouze přihlášení účtem do Liane.
  • rozcestník předmětů na TUL (https://predmety.tul.cz/),
  • součástí univerzity je také univerzitní knihovna (UKN), která má hlavní sídlo na budově H (ul. Voroněžská) poblíž Krajské vědecké knihovny v centru Liberce. Druhou pobočku má ve studentském klubu budovy E, kam si můžete knihy nechat doručit, vyzvednout a také vrátit. Také lze využít biblioboxy pro snadné vracení knih. Jeden naleznete na kolejích v budově C a druhý v již zmíněném studentském klubu. Když budete hledat učebnici nebo knihu, použijte katalog Portaro. Pokud to, co hledáte, nenajdete v naší knihovně, můžete použít službu meziknihovní výpůjčky a nechat si ji zdarma poslat z jiné knihovny. Součástí služeb UKN je i přístup k databázím: pokud hledáte odborné zdroje do seminárních prací, projektů nebo kvalifikačních prací, určitě se vám bude hodit přístup do databází. Momentálně máme přístup do několika světových databází typu: ProQuest, IEEE Xplore Digital Library, Scopus, SpringerLink atd. V n.ich naleznete nespočet článků, publikací a dalších prací. Další informace na https://knihovna.tul.cz/, nebo https://knihovna-opac.tul.cz/

 Péče o zdraví (Lékaři)

 1. V rámci univerzity působí 2 praktičtí lékaři - MUDr. Dagmar Švorcová (ordinace v přízemí budovy F1 v hlavním areálu TUL) a MUDr. Petra Lajžnerová (v bloku F vysokoškolských kolejí) a také zubní lékař MUDr. Alexander Pimakhin (ordinace v přízemí budovy F1 v hlavním areálu TUL). Můžete je zvolit za svého nového praktického a zubního lékaře, ale také zůstat registrovaní u svého stávajícího lékaře (viz https://www.tul.cz/studenti/zdravotnicke-sluzby-na-tul),
 2. Možnosti sportovního vyžití jsou uvedeny na https://www.tul.cz/studenti/sport-a-volny-cas/sport-na-univerzite.

 Stipendia

 1. Studenti vysoké školy mohou získat celou řadu stipendií (ubytovací, prospěchová, sociální a další). O nároku na ně je možné se informovat na studijním oddělení nebo u fakultních poradců studentů, kteří poradí, na koho se obrátit.
 2. O ubytovací, sociální i některá další stipendia je nutné žádat prostřednictvím IS/STAG. Bližší informace jsou na https://www.tul.cz/intranet-studenti/legislativa/vnitrni-predpisy-a-smernice-tul.
 3. K žádosti o sociální stipendium je třeba na studijní oddělení současně dodat také potvrzení z úřadu práce, že na toto stipendium máte nárok.
 4. Prospěchové stipendium - prospěchové stipendium se podává elektronicky /Portál IS/Stag - Moje studium - Studentské žádosti/, do přílohy se vloží Zápisový list A za aktuální akademický rok /vytiskne se v osobní kartě studenta/. STAG V elektronické žádosti bude uveden aritmetický průměr za aktuální akademický rok a správné číslo bankovního účtu /také zadané ve Stagu/. Žádost se podává od 1.9. aktuálního roku do 17.9. aktuálního roku. Prospěchové stipendium upravuje Směrnice děkana č. 2/2017. SMĚRNICE

 Další užitečné informace a služby

 1. Studenti též mají k dispozici tyto výhody:
  • bezplatnou licenci na programový balík Matlab (http://liane.tul.cz/cz/MATLAB),
  • G-suite (viz http://liane.tul.cz/cz/GSuite) - Jedná se celý kancelářský balík od Google. Určitě se bude hodit Google Disk, Google Doc a Sheet, obdoba Wordu a Excelu. Jejich výhodou je možnost on-line sdílení mezi kolegy a možnost paralelně spolupracovat na jednom dokumentu v reálném čase najednou. Mobilní verze Google disku obsahuje funkci skenování, v praxi si můžete rychle vyfotit poznámky do PDF a uložit na Google disk a ve vteřině sdílet se spolužákem.
  • Filesender najdete na https://www.cesnet.cz/sluzby/filesender/ alternativa služby Úschovna.cz. Naše univerzita je zapojena do spousty služeb od Cesnet. Filesender je služba, přes kterou můžete kolegovi poslat nadměrný soubor o velikosti až 500 GB, máte přehled, o tom kolikrát se soubor stáhnul i jak dlouho je dostupný.
  • ownCloud - najdete na https://www.cesnet.cz/sluzby/owncloud/, je to další služba od Cesnetu, cloudové úložiště o velikosti 100 GB. (alternativa OneDrive, DropBox atp.) Výhodou tohoto cloudu je v rychlosti přenosu dat, protože připojení je realizováno optickou sítí Cesnetu.
  • VPN (virtuální privátní sítě Virtual Private Network) slouží pro připojení do LIANE z běžného Internetu (například z domova) - některé služby totiž vyžadují IP adresu univerzitního rozsahu (147.230.0.0/16). VPN vytvoří šifrovaný tunel mezi vašim koncovým počítačem a směrovačem v LIANE, kterým budou protékat data. Informace naleznete na http://liane.tul.cz/cz/VPN.
  • Autodesk - bude upřesněno na stránkách Liane.
  • Microsoft DreamSpark Premium: nabídka nástrojů od Microsoft, podmínky pro využití nástrojů a další informace naleznete na http://www.fm.tul.cz/ustavy/ustav-mechatroniky-a-technicke-informatiky/vyuka/DreamSpark.
  • Microsoft Office365: podobně jako u G-suite lze využít některé on-line „office” nástroje od Microsoftu. Pro vstup do tohoto prostoru lze použít https://login.microsoftonline.com a zadat školní emailovou adresu (jmeno.prijmeni@tul.cz) - poté budete přepnuti na Shibboleth, kde vyplníte uživatelské jméno (jmeno.prijmeni) a heslo do Liane. Pak již můžete používat jednotlivé nástroje, využívat možnosti sdílení, paralelní práce, diskového prostoru, týmových nástrojů (MS Teams) atd. Pokud jste již v Office365 osobně registrováni, lze jednotlivé účty přepínat. (Poznámka: tato služba neumožňuje (zatím) stažení nástrojů typu Word, Excel atp. na váš počítač, krom běžně dostupných programů typu OneDrive, OneNote, Skype atp.)
  • Tiskárny: V rámci univerzity se na chodbách nacházejí multifunkční tiskárny. Ty jsou spravovány firmou Kasro. Pokud je chcete využívat, je nutná registrace a tu provedete zasláním emailu na kasro@kasro.cz s uvedením jména, příjmení a identifikačního čísla z karty ISIC Dxxxxx. Až bude provedena registrace, je třeba nabít kredit na jednom z automatů na budovách F, H a na kolejním bloku D. Automaty berou bankovky i mince. Pak lze využívat služby kopírování, tisku, skenování na libovolné tiskárně v budovách univerzity.
  • Na TUL je možné nechat si něco vytisknout na 3D tiskárně, kontakt zde.
  • V budově E se nachází studentský klub, kde můžete trávit volný čas mezi bloky výuky.
  • V prvním patře budovy IC je možno využít služeb kavárny.

 Orientace / doprava

 1. Plán jednotlivých budov univerzity je k dispozici zde (https://www.tul.cz/kde-nas-najdete), pro přiblížení ke škole lze využít:
  • vlastní nohy (Mapa zde),
  • autobusové spojení (linky č. 29, 19, 15) - cílová stanice Husova, Technická univerzita,
  • tramvajové spojení (linky č. 2, 3): Muzeum-Galerie Lázně.
 2. Veřejná doprava:
  • Jízdní řády MHD Liberec a Jablonec n. N. včetně plánovače naleznete zde.
  • Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje IDOL je popsán zde.
  • Informace o studentském jízdném v IDOLu naleznete zde.
 3. Základní orientace po FZS v učebnách a místnostech v budově F3:
  • Suterén budovy F3:
   • FZS 1 Studovna,
   • FZS 2 Laboratoř mikrobiálních technik,
   • FZS 3 Laboratoř tkáňových kultur,
   • FZS 4 Laboratoř biomedicínských technologií,
   • FZS 5 Laboratoř urgentní medicíny.
  • 1. patro budovy F3:
   • FZS 6 Počítačová učebna,
   • FZS 7 Laboratoř ošetřovatelských technik,
   • FZS 8 Laboratoř ošetřovatelských technik,
   • Knihovna F 1056,
   • Pracovna pedagogů F 1057.
  • 2. patro levá strana budovy F3:
   • Děkanát,
   • Sekretariát děkanátu,
   • Studijní oddělení,
   • Zasedací místnost,
   • Pracovna pedagogů F 2072.
  • 2. patro pravá strana budovy F3:
   • Pracovna pedagoga F 2058.
  • 3. patro levá strana budovy F3:
   • FZS   9 Laboratoř preklinických oborů,
   • FZS 10 Laboratoř funkční diagnostiky,
   • FZS 11 Laboratoř neodkladných stavů,
   • FZS 12 Laboratoř intenzivní péče,
   • Muzeum ošetřovatelství - chodba.
  • 3. patro pravá strana budovy F3:
   • FZS 13 Počítačová učebna,
   • FZS 14 Interaktivní laboratoř,
   • Pracovny pedagogů F 3059, F 3060, F 3061, F 3062.
Hlavní partneři
 • AVVNZP
  AVVNZP
 • Nursing now
  Nursing now