Přihlásit

Pro uchazeče

Fakulta zdravotnických studií (FZS) vznikla dnem 1. srpna 2016 transformací z Ústavu zdravotnických studií (ÚZS), ten byl ustanoven na půdě Technické univerzity v Liberci dnem 1. prosince 2004. Jeho vznik vyplynul ze zájmu Technické univerzity v Liberci akreditovat tříletou prezenční formu studia bakalářského studijního programu Ošetřovatelství.

Fakulta zdravotnických studií zajišťuje výuku ve studijních programech Ošetřovatelství, Biomedicínská technika, Zdravotnické záchranářství a Biomedicínské inženýrství. Od roku 2020 otevírá program Radiologická asistence. Řídí se Studijním a zkušebním řádem Technické Univerzity v Liberci.

Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří úspěšně absolvovali úplné střední všeobecné vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání nelékařského směru, zakončené maturitní zkouškou, a následně splnili podmínky přijímacího řízení.

UCHAZEČI O STUDIUM - CIZINCI

Cizinci jsou povinni předložit doklady o dosaženém vzdělání (nostrifikaci) a jazykové znalosti úrovně B2 českého jazyka, které jsou uznány na území ČR. 

 

Nabízené studijní programy

 

Bakalářské programy

 Magisterské (navazující) programy

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now